kệ tải trọng nặng

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.
  1. H

    Sử dụng Kệ Double Deep tăng sức chứa hàng hóa

    Cải tạo mặt bằng kho và tăng sức chứa hàng hóa bằng Kệ Double Deep Bảo Chánh Kệ Double Deep Bảo Chánh là dạng kệ được bố trí bằng hai lưng kệ Selective đâu lại với nhau tạo thành một hệ thống kệ xe nâng lấy hàng từ hai hướng. Với thiết kế tối ưu, tăng khả năng sức chứa, giảm hết mức tối đa lối...