the hn

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.
  1. L

    Ngân hàng tư nhân bắt đầu kiếm tiền

    Ngân hàng tư nhân Việt Nam, khi tiền “rồng” bắt đầu vào nhà “tôm” Đã bắt đầu ghi nhận một nguồn vốn mới đến gửi ở một số ngân hàng cổ phần tư nhân trong năm qua... "Rồng đến nhà tôm" ý chỉ cách nói khiêm nhường của người được đón khách quý và cao sang đến nhà. Một số ngân hàng thương mại cổ...