vay the chjap

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.
  1. L

    Đề xuất riêng xử lý nợ xấu

    Đề xuất có luật riêng để xử lý ‘cục máu đông’ nợ xấu Tháo gỡ khó khăn cho xử lý nợ xấu, Chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội xây dựng Luật hỗ trợ cho tái cơ cấu kinh tế và xử lý nợ xấu theo trình tự rút gọn. Quan điểm này được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu khi kết luận cuộc làm việc với các bộ...